Haram kyrkjelege fellesråd > Råd > Vatne
 


Vatne kyrkje

Vatne kyrkje er den tredje kyrkja som har stått på Vatne. Det har vore kyrkje på...

Fastetid

Fastetid

Klippehjelp 2018

Søknadsfrist 20.april

Kyrkjeval 2019

9.september er det val til sokneråd og bispedømeråd.

Felles festgudsteneste Fjørtoft

Haram kyrkjekor, biskop Ingeborg Midttømme, og prost Svein Runde deltek.

Medlemmer 2016-2019
  Leiar for eitt år : Edvard Orvik
  Nestleiar: Marit Vik
  Kasserar: Oddmar Hauge
  Skrivar : Rønnaug Julseth
  Medlem: Reidun Sæter
  Medlem: Ingegjerd Osvik
  Medlem: Solfrid Driveklepp
  Medlem: Arnt Ove Tenfjord
  1.vara: Ola Magne Slyngstadli
  2.vara: Ellen Stavik Slyngstad

  Medlem i fellesrådet : Edvard Orvik, vara Ingegjerd Osvik
  KN- kontakt: Ellen Slyngstad
  SOS- kontakt : Inger Ertresvåg
  Diakoniutval: Ida Krogsæter, Gunvor Hofset, Solfrid Driveklepp.
  Trusopplæringsutval: Arnt Ove Tenfjord, Ingegjerd Osvik
  Revisor . Elsa Farstad
  Namu- gruppa : Reidun Sæter- leiar, Ola Bård Slyngstadli, Birgith Hagen, Peder Tomren
  Dugnadsnemnd: Per Arne Sæter, Ola Magne Slyngstadli
Kontakt oss

Haram kyrkjelege fellesråd

Årsundveien 11, 6270 Brattvåg.
 70 16 53 00

Opningstider: kl. 9-15
mandag-onsdag og fredag. Torsdag stengt.

 Vi er på facebook

post@haram.kyrkja.no

28. februar 2020 | Logg inn | Copyright [2014] Haram kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando