Haram kyrkjelege fellesråd > Om > Medlemmer og oppgåver
 


Medlemmene og oppgåvene til fellesrådet

Haram kyrkjelege fellesråd, 2016-2019, har 7 medlemmer:

- Edvard Orvik, Vatne sokn (leiar)
- Norunn Wuttudal, Fjørtoft sokn (nestleiar)
- Frode Ravnestad, Haram sokn

Peter Odd Bjørkhaug, Brattvåg sokn
- Arild Stavik, Hamnsund sokn
- Peder Tomren, sokneprest
- Vebjørn Krogsæter, Haram kommune

Fellesrådet sine oppgåver er heimla i kyrkjekova, gravferdslova og tilhøyrande forskrifter. Dei viktigaste oppgåvene til fellesrådet er:

- Ivareta administrative og økonomiske oppgåver på vegner av sokna i kommunen
- Utarbeide mål og planar for den kyrkjelege verksemda i kommunen
- Fremje samarbeid mellom sokneråda i kommunen og ivareta sokna sine interesser i høve til kommunen
- Bygging, drift og vedlikehald av kyrkjebygga
- Opparbeiding, drift og forvalting av gravplassane
- Arbeidsgjevaransvar for dei kyrkjelege tilsette i kommunen, utanom prestane
- Drift av kyrkjekontor

Kontakt oss

Haram kyrkjelege fellesråd

Årsundveien 11, 6270 Brattvåg.
 70 16 53 00

Opningstider: kl. 9-15
mandag-onsdag og fredag. Torsdag stengt.

 Vi er på facebook

post@haram.kyrkja.no

28. februar 2020 | Logg inn | Copyright [2014] Haram kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando