Beredskapsordning for prestane
Beredskapsordning for prestane
Beredskapen gjeld ulykker, dødsbod og anna som ikkje kan vente
Dersom du treng kontakt med prest mellom kl 1700 og 0800 skal du kontakte vakthavande. Det same gjeld i helgene. 
Beredskapen gjeld ulykker, dødsbod og anna som ikkje kan vente. Andre avtalar gjer ein som før med sin lokale prest på dagtid. 
Telefonnr. til vaktahavde prest får du ved å ringe 70 16 53 18.   


Del denne artikkel på e-post
24. juni 2018 | Logg inn | Copyright [2014] Haram kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando