Beredskapsordning for prestane
 


Beredskapsordning for prestane
Beredskapsordning for prestane

Beredskapen gjeld ulykker, dødsbod og anna som ikkje kan vente

Dersom du treng kontakt med prest mellom kl 1700 og 0800 skal du kontakte vakthavande. Det same gjeld i helgene. 
Beredskapen gjeld ulykker, dødsbod og anna som ikkje kan vente. Andre avtalar gjer ein som før med sin lokale prest på dagtid. 
Telefonnr. til vaktahavde prest får du ved å ringe 22 57 73 00.   Del denne artikkel på e-post
28. februar 2020 | Logg inn | Copyright [2014] Haram kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando