Fastetid
Fastetid

Fastetid

I fastetida vert det samlingar kvar onsdag i ei av kyrkjene på fastlandet og på Vestrefjord skule. I år er det VANDRING som er tema for fastetida. Vi fylgjer Jesus på lidingsvegen mot Golgata. Fasten er ei tid for ettertanke og førebuing. Men målet for vandringa er oppstoda påskemorgen, som markerer Jesu siger over død og grav, og som er grunnlaget for kyrkja til alle tider. Kom og ver med oss på denne vandringa!

 

VANDRING

1. mars: Brattvåg. Jan Inge Kringstad: Gudstjeneste

8. mars: Hamnsund. Peder Tomren: «Pilegrimsvandring»

15. mars: Vatne. Per Inge Vik: «Dette er fasta eg har valt» (Jes. 58,6)

22. mars: Hildre. Aud Bovim: «Vandring»

29. mars: Brattvåg. Michael Wagner: «Bach og Pasjon»

5. april: Vestrefjord. Peder Tomren: Gudstjeneste.

 

Alle samlingar kl. 19.30Del denne artikkel på e-post
20. mars 2019 | Logg inn | Copyright [2014] Haram kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando