Hamnsund gravplass
 


Hamnsund gravplass
Hamnsund gravplass
Hamnsund gravplass ligg vakkert og lunt til i området kring Hamnsund kyrkje.
Hamnsund gravplass ligg ved Hamnsund kyrkje. Gravplassen vart først anlagt i 1875 då kyrkja (kapellet) vart bygd. Sidan den gong har den vorte utvida fleire gonger, først oppe ved kyrkja, så nede i dalen like ved. I 2012 vart ein del av gravplassen nede i dalen omregulert for å kunne nyttast til vidare gravlegging.


Del denne artikkel på e-post
28. februar 2020 | Logg inn | Copyright [2014] Haram kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando