Vatne gravplass
 


Vatne gravplass
Vatne gravplass
Vatne gravplass ligg ved Vatne kyrkje og er den eldste offisielle gravplassen i Haram som framleis er i bruk.
Vatne gravplass ligg ved Vatne kyrkje. Gravplassen vart tatt i bruk i 1761, då kyrkja på Vatne vart flytta frå Vatnevatnet til Osgotten. Dette er den største gravplassen i Haram, og den eldste gravplassen som framleis er i bruk. Den delen av gravplassen som ligg rett sør for kyrkja vart fylt opp på byrjinga av 1900-talet og har dermed gravlegging på to nivå. 


Del denne artikkel på e-post
19. januar 2020 | Logg inn | Copyright [2014] Haram kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando