Medlemmene og oppgåvene til fellesrådet
 


Medlemmene og oppgåvene til fellesrådet
Medlemmene og oppgåvene til fellesrådet
Medlemmene og oppgåvene til Haram kyrkjelege fellesråd, 2011-2015.


Haram kyrkjelege fellesråd, 2011-2015, har 7 medlemmer:

Peter Odd Bjørkhaug, Brattvåg sokn (leiar)
Norunn Wuttudal, Fjørtoft sokn (nestleiar)
Jørgen Kjærstad, Haram soknIda Krogsæter, Vatne sokn
Frode Urke, Hamnsund sokn
Peder Tomren, sokneprest
Bjørn Sandnes, Haram kommune

Fellesrådet sine oppgåver er heimla i kyrkjekova, gravferdslova og tilhøyrande forskrifter. Dei viktigaste oppgåvene til fellesrådet er:

  • Ivareta administrative og økonomiske oppgåver på vegner av sokna i kommunen
  • Utarbeide mål og planar for den kyrkjelege verksemda i kommunen
  • Fremje samarbeid mellom sokneråda i kommunen og ivareta sokna sine interesser i høve til kommunen
  • Bygging, drift og vedlikehald av kyrkjebygga
  • Opparbeiding, drift og forvalting av gravplassane
  • Arbeidsgjevaransvar for dei kyrkjelege tilsette i kommunen, utanom prestane
  • Drift av kyrkjekontor
Del denne artikkel på e-post
28. februar 2020 | Logg inn | Copyright [2014] Haram kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando