Informasjon og påmelding konfirmasjon
Informasjon og påmelding konfirmasjon

Informasjon om konfirmasjonen

Hei og velkomen til denne sida!

Her finn du brosjyra for konfirmantåret 2018/2019, samt informasjon om det som skal skje og korleis du kan kontakte oss.

Her kan du melde deg på elektronisk til konfirmantåret ved å klikke denne linken:

Konfirmantpåmelding 2018/2019


Informasjonsskriv om konfirmantåret med datoar og opplegg, finn du ved å trykke her.


Datoane for konfirmasjonane våren 2019 er:

Lepsøy            14. april    kl. 11.30

Vatne               28. april  kl 10.30 og 12.30

Brattvåg          5. mai      kl 10.30 og 12.30

Hildre              30. mai    kl 11.00

Hamnsund      12. mai     kl 11.00

Haram             12. mai     kl. 11.00
 


Konfirmantopplegget tek til i slutten av
august og sluttar av i april/mai. Vi ynskjer at konfirmasjonstida skal vere
med å styrkje banda til kyrkja og at konfirmasjonstida skal hjelpe dykk unge til
å finne svar på nokre av dei spørsmåla dei fleste har om; tvil og tru,
meininga med livet, kven Gud er og kva han har med oss å gjere.

 

Både foreldre, fadrar og kyrkjelyd har tatt på seg ansvaret for at barn som vert døypte i kyrkja vår, får lære om kristendomen og kva det vil seie å tru på Gud. Vi vil også at dei unge skal bli
kjent med kyrkjelyden og med gudstenesta. Vi satsar på aktiv konfirmantdeltaking i gudstenestene.
 
Påmeldinga er elektronisk og de kan
melde dykk på her på nettsidene. Er de i tvil om registreringa har blitt
notert hos oss, ta kontakt. Dersom de ikkje er fortruleg med denne måten å gjere
det på, ta kontakt med Kyrkjekontoret –tlf. 70 20 93 70. Kateket Astrid Øygard
har telefon 913 01 209. 


På fastlandet har vi ei kort informasjonssamling i
Brattvåg, Vatne og Hamnsund kyrkje for BÅDE konfirmant og
foreldre/føresette. Dette vert den 19.juni.

For konfirmantane i Haram /øyane, vert det eit møte for foreldre og konfirmanter i Haram kyrkje.

Tidspunkt for dette vil vi kome tilbake til. Sokneprest på øyane er Magne Bildøy som har epost magne.bildoy@haram.kyrkja.no. Påmelding til konfirmasjon på øyane, skjer også elektronisk.


Konfirmantopplegget vil m.a.
innehalde:
- undervisning i grupper ca. annakvar veke
- gudstenester
- fasteaksjon (innsamling til Kirkens Nødhjelp)
- besøk av Team Skjærgårds
- samtalegudsteneste
- weekend
- fellesopplegg m/andre konfirmantar
- konfirmantdag


Ungdomar som ikkje er døypte, er også velkomne til å ta del i konfirmantopplæringa. Dei som skal konfirmerast til våren, må vere døypte først. Kva det betyr å vere døypt og korleis ein eventuell
dåp skal føregå, kjem vi tilbake til.


Det vil koste 1500 kr å ta del i konfirmantopplæringa på fastlandet,dette dekkjer alle aktivitetane.
Vi deler betalinga i 2, ei på hausten og ei på våren. Dersom nokon har problem med
å betale dette, ber vi dykk om å ta kontakt med oss, så skal vi finne ei løysing.
For øyakonfirmantane koster det 900 kr, noko som ikkje dekker mat.


Alle konfirmantar skal møte på minst 8
gudstenester, og alle samlingar er obligatoriske. Dersom frammøtet vert for
dårleg, kan det bli snakk om ekstra frammøte og oppgåver. Dvs om du har vore
borte meir enn tilsvarande 5 gruppesamlingar.

Meir informasjon om konfirmanttida på fastlandet kan du få ved å vende deg
til:
Kateketen i Vatne, Astrid Øygard, tlf. 913 01 209 eller på e- post:
astrid.oygard@haram.kyrkja.no

Meir informasjon om konfirmanttida på øyane får du ved å vende deg til prest
Magne Bildøy på 400 27 030 eller magne.bildoy@haram.kyrkja.no

Velkomen som konfirmant og som konfirmantforeldre :)

 Del denne artikkel på e-post
20. mars 2019 | Logg inn | Copyright [2014] Haram kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando